จุดเริ่มต้นของ TAWAN COFFEE เกิดจากร้านกาแฟสดเล็กๆจากเชียงรายที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับกาแฟ เพียรพยายามคัดสรร เพื่อให้ได้กาแฟที่ดีที่สุด เพื่อที่จะมอบให้ถึงมือลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

จากปัญหาเรื่องวัตถุดิบในการทำกาแฟสดเป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องคิดเรื่องทำกาแฟคั่วของเราเอง ปัญหาเกิดจากความไม่เสถียรของกาแฟคั่ว เมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งก็พบปัญหาที่ทำให้กาแฟผิดเพี้ยนมากมาย อาทิเช่น

  1. ประสิทธิภาพและประสบการณ์ของคนคั่ว
  2. กระบวนการทำเชอร์รี่กาแฟ เป็นกะลากาแฟที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาดความใส่ใจในการทำ
  3. เครื่องคั่วด้อยคุณภาพรวมถึงการใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องคั่ว

ในช่วงแรกทางเราได้แก้ปัญหาโดยการเลือกซื้อกาแฟกะลาที่มีคุณภาพมีแหล่งที่มีที่ชัดเจนคนทำมีประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกาแฟคั่วในเบื้องต้น และได้จัดการเรื่องกระบวนการทำกาแฟเชอร์รี่เพื่อเป็นกาแฟกะลาทั้งหมดในเวลาต่อมาเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการสูงสุด เราพยายามคัดสรรแหล่งอราบิก้าชั้นดีในเมืองไทยจากหลายแหล่งปลูกกาแฟ จากหลายจังหวัดนำมาทดลองใช้จนเราได้ค้นพบแหล่งปลูกกาแฟที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟคั่วคือ กาแฟจากบ้านดอยช้าง และบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้ง 2 แหล่งมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งกลิ่นและรสชาติที่โดดเด่นเฉพาะตัว สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟอราบิก้าเป็นอย่างมาก ความสูงอยู่ที่1,000-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิอยูู่ที่ 8-30 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก 1900 มิลลิเมตรต่อปีและดินมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูง ผ่านกระบวนการแปรรูปเชอร์รี่กาแฟเป็นกะลากาแฟโดยวิธีเปียก (wet process) ขัดล้างจนสะอาด ตากจนแห้งและนำมาบ่มเพื่อรอการคั่ว

การผลิตกาแฟคั่วของเราควบคุมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการทำกาแฟ เราเลือกพื้นที่เพาะปลูกเองเลือกผลกาแฟเชอร์รี่สุกสีเหลืองสีแดงสวย และคุณภาพที่ดีมาใช้ผ่านกระบวนการผลิตจากผู้ชำนาญการทุกขั้นตอน นำมาบ่ม มาสี มาคัด ให้เป็นเม็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด และนำมาคั่วอย่างพิถีพิถัน จนได้เป็นกาแฟคุณภาพที่มีกลิ่น รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เราจึงมั่นใจในกาแฟคั่วทุกเม็ดที่ส่งถึงมือลูกค้า

© 2016 tawancoffee.com All Rights Reserved.